Mediation


Jos van de Vijver is een gerenommeerde mediator die zeer veel ervaring en expertise heeft op het vlak van bemiddeling in bouw- en vastgoedgeschillen door toepassing van mediation.

Rond 1995 is hij betrokken geraakt bij geschilbeslechting in de bouw door middel van mediation. Een concept dat net uit het buitenland in ons land was geĆÆntroduceerd. Hij was vanaf het eerste moment als bestuurslid betrokken bij het Nederlands Mediation Instituut.

Vanaf 1998 is van de Vijver als bouwmediator actief geworden en heeft hij door de jaren heen als bemiddelaar een grote ervaring opgebouwd in zeer veel geschillen van uiteenlopende aard. De geschillen waarbij van de Vijver als bouwmediator betrokken  was, waren veelal gelijk aan geschillen die normaliter ter beslechting werden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw. 


De laatste jaren heeft hij vastgesteld dat partijen behoefte hebben aan een proactieve bemiddelaar die weliswaar de mediationtechnieken toepast en opereert binnen de kaders van objectiviteit, vertrouwelijkheid en vrijwilligheid, maar die zich ook durft uit te spreken over het voorliggende probleem. Vanuit deze constatering nam van de Vijver het intiatief tot oprichting van De Projectbemiddelaar, een groep van zeer ervaren mediators.

De Projectbemiddelaar helpt actief en initiƫrend om geschillen in bouw, vastgoed, gebiedsontwikkeling en infra snel en professioneel op te lossen. De

Projectbemiddelaar werkt hierbij projectmatig naar een oplossing toe en ziet het geschil als een managementopgave.


Meer informatie kunt u vinden op www.deprojectbemiddelaar.nl en www.presolve.info